Evitar les comunicacions per internet i usar P2P o bluetooth

Tipus: 
Comunicació
Descripció: 

Durant la celebració de manifestacions o actes amb molta afluència de gent, és molt provable que les comunicacions mòbils a internet es trobin saturades, bé per un eccés d'usuaris connectats a la xarxa, bé perquè les autoritats la desconnecten o limiten per interferir en les comunicacions durant les protestes.

Una bona alternativa és fer servir aplicacions que usin altres protocols de comunicació, com el bluetooth, de mòbil a mòbil, és a dir, sense que calgui connectar-se a cap xarxa susceptible de col·lapsar-se o de ser control·lada. Són les comunicacions anomenades P2P (peer to peer), és a dir, de punt a punt. Són comunicacions de mòbil a mòbil. L'únic requisit és que els dos mòbils estiguin dins del rang d'actuació d'aquestes xarxes, que solen ser d'uns pocs metres. Així, els mòbils només es poden comunicar amb altres mòbils que tinguin a prop seu. Però els missatges poden passar de mòbil a mòbil i arribar a grans distàncies. Això és molt útil en gran aglomeracions de persones amb un mòbil.

Aplicacions que es poden usar: