Ocultació de la pròpia identitat

Tipus: 
Defensa
Descripció: 

L'ocultació de la pròpia identitat és una de les tàctiques més multidisciplinàries que els manifestants de Hong Kong han posat en pràctica durant aquesta segona campanya de mobilitzacions de 2019 com a resultat de la seva experiència anterior el 2014.

  • Roba: es vesteixen tots amb robes negres i es canvien al metro, amagats darrere els paraigües, per canviar l'aparença.
  • Màscares: usen màscares per dificultar el reconeixement facial. Més endavant canvien les màscares més senzilles per més sofisticades pels gasos lacrimògens que va llançar la policia.
  • Missatgeria electrònica: canvi d'hàbits en aquest tipus d'aplicacions. Incorporació de la Xarxa Tor i VPNs. Menys llistes de Telegram.
  • Ús de raigs làser i paraigües per dificultar la tasca de les càmeres de la policia.