Imatge Títolordenació ascendent Tipus Localització
Vers una mentalitat global Vídeo
Vaga de fam per Catalunya. Diari de vint-i-un dies Llibre Novact, https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Una revolució a l'estil català Text
Un model global de realitat. Tesi doctoral Text https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Un model global de la realitat Llibre Novact, https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Tercera via. Sistema general a la mesura de l'home d'avui Llibre Novact
Taller "cultura i esperit" Vídeo
Suggeriments de nous camins socials, econòmics i polítics Text
Subjecte. Meditacio delirant prop d’una font dita “Font de la vera pau”. Llibre Novact
Sistema general: "Economia i societat" Text https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Recuperar la tribu Text
Procediment orientatiu pel funcionament de les assemblees Text
Política i demòtica Text
Món alternatiu Text
Mentalitat i models globals Text https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
La traïció dels líders, 3 volums. Llibre
La traïció dels líders III Collita perduda Llibre
La traïció dels líders II Una pedragada seca Llibre Novact
La traïció dels líders I la sembra laboriosa Llibre Novact
La noviolència segons Xirinacs Vídeo

Pàgines