Subjecte. Meditacio delirant prop d’una font dita “Font de la vera pau”.