Imatge Títolordenació descendent Tipus Localització
Un model global de realitat. Tesi doctoral Text https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Una revolució a l'estil català Text
Vaga de fam per Catalunya. Diari de vint-i-un dies Llibre Novact, https://www.icip.cat/es/publication/la-defensa-civil-noviolenta-gene-sharp-2/
Vers una mentalitat global Vídeo

Pàgines