Consciència individual, consciència nacional i consciència còsmica