Exercici dels drets humans. Exercici de democràcia participativa.